Program zajęć proponuje szeroką edukację w zakresie plastyki zapoznając dzieci z różnymi formami  działań plastycznych oraz podstawowymi pojęciami z dziedziny sztuk plastycznych. Jest to także atrakcyjna forma spędzenia wolnego czasu, która pozwala rozwijać wyobraźnię twórczą dziecka, doskonaląc sprawność manualną. Podczas zajęć dzieci poznają różne materiały plastyczne, tworząc i bawiąc się jednocześnie, co sprawia im ogromną radość i satysfakcję.

Zapraszamy…