Przenosząc naszą pracę do Sieci Web, postanowiliśmy przybliżyć Państwu Organizacje Pozarządowe, które mają swoją siedzibę w PCAS, przy ul. Farbiarskiej 20/24. Z wiadomych przyczyn na dzień dzisiejszy nie prowadzą swojej działalności statutowej, ale wierzymy, że już wkrótce wszystko wróci do wcześniej ustalonego porządku. Zachęcamy do zapoznania się z działalnością Polskiego Związku Niewidomych i aktywnego udziału w ich działaniach, oczywiście po zwycięskiej walce z coronawirusem;)

Już wkrótce zamieścimy kolejne prezentacje na temat Organizacji Pozarządowych, które mają swoją siedzibę w PCAS!!!

Powiatowe Centrum Animacji Społecznej nie bierze odpowiedzialności za materiały otrzymane od NGO, w tym za zawarte w nich treści czy wizerunki.