Poniedziałek boisko 16.00-18.00

Wtorek  sala widowiskowa 16.00-18.00

Środa boisko 16.00-18.00

Czwartek sala widowiskowa 16.00-18.00

Piątek boisko 16.00-18.00

Prowadzenie Krzysztof Łaski

Cena 20 zł na miesiąc