Zajęcia Akademii Małolata skierowane są do dzieci w wieku 4-5 lat. Składają się z plastyki, muzyki i rytmiki. Głównym celem zajęć plastycznych jest rozwijanie uzdolnień i zainteresowań plastycznych, pobudzanie kreatywności i wyobraźni. Na zajęciach muzycznych i rytmicznych dzieci poznają tańce oraz sposoby poruszania się w rytm muzyki, rozpoznawania, odtwarzania i tworzenia rytmów i melodii oraz zabaw muzycznych, na których jest wykorzystywana duża energia dzieci.

Poniedziałek 16.30-18.00

Cena 16,26 zł