Poniedziałek

15:30-17:00 dzieci

17:00-18:30 dorośli

sala E-105

cena 40,65 zł

Prowadzenie Paulina Grad Gaugier