Poniedziałek

15:00-17:00 dzieci

17:00-18:30 dorośli

sala E-105

cena 50 zł na miesiąc