Powiatowe Centrum Animacji Społecznej
im. płk Witolda Pileckiego w Tomaszowie Maz.
ul. Farbiarska 20/24 97-200 Tomaszów Maz.

Sekretariat
tel. 44 724 63 34
mail: sekretariat@pcas-tomaszow.pl

Baza noclegowa
Kierownik – Paweł Łuczak
ul. PCK 10
tel. 789-436-574; 44 724-74-34
mail: bazanoclegowa@pcas-tomaszow.pl

 

Numer konta bankowego VeloBank: 24 1560 0013 2004 1848 1000 0001

Animatorzy:
Adres email główny: animator@pcas-tomaszow.pl
(wysyłając e-mail prosimy o wpisanie w temacie Imię i Nazwisko animatora lub nazwę sekcji/zajęć)

 • Małgorzata Niewiadomska
 • Dominika Ziółkowska
 • Marcin Milczarek
 • Jarek Pązik

Instruktorzy:
Adres główny: instruktor@pcas-tomaszow.pl
(wysyłając e-mail prosimy o wpisanie w temacie Imię i Nazwisko instruktora lub nazwę sekcji/zajęć)

 • Małgorzata Wojtkiewicz – Pracownia Fotograficzna
 • Paweł Zysiak – Pracownia Video
 • Grzegorz Przedbora – Sekcja Gitary
 • Katarzyna Rychlik – Sekcja Wokalna
 • Agnieszka Wieczorek –Sekcja Edukacji Regionalnej z Turystyką
 • Krzysztof Łaski – Sekcja sportowa
 • Mirosława Płacheta, Marcin Goździk – Sekcja plastyczno techniczna (ceramika/plastyka)

 

Zastępca Dyrektora:
Dariusz Stańdo
tel. 505 904 781
e-mail: dstando@pcas-tomaszow.pl

Dyrektor:
Dorota Ignasiak
tel. 505 904 783
e-mail: dyrektor@pcas-tomaszow.pl