Powiatowe Centrum Animacji Społecznej
im. płk Witolda Pileckiego w Tomaszowie Maz.
ul. Farbiarska 20/24 97-200 Tomaszów Maz

Dyrektor:
Dorota Ignasiak
tel. 505 904 783
e-mail: dyrektor@pcas-tomaszow.pl

Zastępca Dyrektora:
Dariusz Stańdo
tel. 505 904 781
e-mail: dstando@pcas-tomaszow.pl

Sekretariat
tel. 44 724 63 34
mail: sekretariat@pcas-tomaszow.pl

Baza noclegowa
Kierownik – Paweł Łuczak
ul. PCK 10
tel. 698 099 770
mail: bazanoclegowa@pcas-tomaszow.pl

Numer konta bankowego Getin Nobile Bank: 24 1560 0013 2004 1848 1000 0001

Animatorzy:
Adres email główny: animator@pcas-tomaszow.pl
(wysyłając e-mail prosimy o wpisanie w temacie Imię i Nazwisko animatora lub nazwę sekcji/zajęć)

 • Agnieszka Wieczorek
 • Marcin Milczarek
 • Dorota Sil

Instruktorzy:
Adres główny: instruktor@pcas-tomaszow.pl
(wysyłając e-mail prosimy o wpisanie w temacie Imię i Nazwisko instruktora lub nazwę sekcji/zajęć)

 • Małgorzata Wojtkiewicz – Pracownia Fotograficzna
 • Grzegorz Przedbora – Sekcja Gitary
 • Katarzyna Rychlik – Sekcja Wokalna
 • Anna Popłońska-Krześlak – Sekcja Plastyczna Dzieci
 • Zygmunt Mączyński – Sekcja Malarska Młodzież i Dorośli
 • Agnieszka Wieczorek –Klub Kreatywnej Kobiety, projekt Przyjemne z pożytecznym. Pracownia Turystyczno-Krajoznawcza
 • Michał Gawlik – Sekcja Taneczna Młodzież i Dorośli (od 15 lat do 99 lat) oraz Sekcja Taneczna Dzieci (od 9 lat do 14 lat)
 • Sebastian Nowak – Sekcja kajakowa
 • Krzysztof Łaski – Sekcja kulturystyczna
 • Małgorzata Malinowska – Sekcja Języka Angielskiego
 • Marcin Goździk – Sekcja Ceramiczna