Powiatowe Centrum Animacji Społecznej
im. płk Witolda Pileckiego w Tomaszowie Maz.
ul. Farbiarska 20/24 97-200 Tomaszów Maz

Dyrektor:
Dorota Ignasiak
tel. 505 904 783
e-mail: dyrektor@pcas-tomaszow.pl

Zastępca Dyrektora:
Dariusz Stańdo
tel. 505 904 781
e-mail: dstando@pcas-tomaszow.pl

Sekretariat
tel. 44 724 63 34
mail: sekretariat@pcas-tomaszow.pl

Baza noclegowa
Kierownik – Paweł Łuczak
ul. PCK 10
tel. 789-436-574; 44 724-74-34
mail: bazanoclegowa@pcas-tomaszow.pl

Numer konta bankowego Getin Nobile Bank: 24 1560 0013 2004 1848 1000 0001

Animatorzy:
Adres email główny: animator@pcas-tomaszow.pl
(wysyłając e-mail prosimy o wpisanie w temacie Imię i Nazwisko animatora lub nazwę sekcji/zajęć)

  • Agnieszka Wieczorek
  • Marcin Milczarek

Instruktorzy:
Adres główny: instruktor@pcas-tomaszow.pl
(wysyłając e-mail prosimy o wpisanie w temacie Imię i Nazwisko instruktora lub nazwę sekcji/zajęć)

  • Małgorzata Wojtkiewicz – Pracownia Fotograficzna
  • Grzegorz Przedbora – Sekcja Gitary
  • Katarzyna Rychlik – Sekcja Wokalna
  • Mirosława Płacheta – Sekcja Plastyczna Dzieci
  • Zygmunt Mączyński – Sekcja Malarska Młodzież i Dorośli
  • Agnieszka Wieczorek –Klub Kreatywnej Kobiety, projekt Przyjemne z pożytecznym. Pracownia Turystyczno-Krajoznawcza
  • Krzysztof Łaski – Sekcja kulturystyczna
  • Marcin Goździk – Sekcja Ceramiczna