Edukacja regionalna z turystyką to zajęcia rozwijające zainteresowania krajoznawcze i turystyczne. Program obejmuje wiedzę o dorobku kulturowym, uwarunkowaniach przyrodniczych, problematyce społecznej i ekologicznej naszego regionu. Założeniem programu jest przekazanie wiedzy w celu jej praktycznego wykorzystania, a przede wszystkim umożliwienia nabycia umiejętności na podstawie wybranych zagadnień. Założeniem podstawowym jest maksymalne aktywizowanie społeczności z wyszczególnieniem terenów rewitalizowanych w działania prowadzone na terenie powiatu tomaszowskiego.

Czwartek 14.00-17.00

Cena 16,26 zł

Prowadzenie Agnieszka Wieczorek