Od lutego 2019 roku w PCAS działa sekcja teatralna. W ramach zajęć powstał teatr „Bez limitu” . Po przez zabawy, ćwiczenia dykcyjne, scenki dramowe i etiudy teatralne dzieci uczą się pokonywać nieśmiałość, wyrażać siebie, być kreatywnym, prezentować swoją osobowość. Efektem tych działań będzie profesjonalne przedstawienie teatralne. Drugim nurtem pracy sekcji jest działalność recytatorska. Dzieci i…