Dziś Dzień Działacza Kultury. Święto to jest okazją do wyróżnienia osób zaangażowanych w działalność kulturalną m.in. twórców, artystów czy animatorów. Pracownikom Powiatowego Centrum Animacji Społecznej życzenia w tym wyjątkowym dniu złożyli p. Elżbieta Łojszczyk, członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego oraz dyrekcja placówki. My również pragniemy przekazać wszystkim pracownikom instytucji kultury życzenia ogromnego zapału do podejmowania nowych wyzwań, samych sukcesów oraz satysfakcji i wszelkiej pomyślności.
Fot.:Pixabay