Przewidywany harmonogram przebiegu III Powiatowego Konkursu Recytatorskiego pn. „Strofy dla Niepodległej”.
9.00 – Uroczyste rozpoczęcie i powitanie uczestników i ich opiekunów oraz gości.
9.10 – Recytacja uczniów z kl. I-III. (ok. 60 min.)
Krótka przerwa dla jury.
10.20 – Recytacja uczniów kl. IV-VI. (ok. 70 min.)
Krótka przerwa dla jury
11.40 – Prezentacje uczniów kl. VII-VIII. (ok. 50 min.)
Krótka przerwa dla jury
12.40 – Prezentacje uczniów szkół ponadpodstawowych. (ok. 20 min.)
13.00 – 13.30 – Obrady Jury
13.30 – Krótki koncert patriotyczny – Dominika Kwiatkowska i Maria Wójcik
13.50 – Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród i dyplomów.
W obrębie harmonogramu mogą nastąpić przesunięcia czasowe. Prosimy o wcześniejsze przybycie.