80. rocznica zbrodni katyńskiej

13 kwietnia, to Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. “W hołdzie Ofiarom Zbrodni Katyńskiej oraz dla uczczenia pamięci wszystkich wymordowanych przez NKWD na mocy decyzji naczelnych władz Związku Sowieckiego z 5 marca 1940 r., Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia dzień 13 kwietnia Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej” – głosi treść uchwały Sejmu przyjętej przez aklamację w listopadzie 2007 r.

W tym roku mija 80 lat od zbrodni katyńskiej.

Po sowieckiej agresji na Polskę 17 września 1939 r. w niewoli sowieckiej znalazło się około 250 tys. polskich jeńców, w tym ponad 10 tys. oficerów. Pierwsze transporty jeńców przetrzymywanych w obozach jenieckich na terytorium Związku Radzieckiego do Katynia wyruszyły już 3 kwietnia 1940 roku.

W lesie katyńskim rozpoczęto masowe egzekucje.

Z Kozielska do Katynia przewieziono i zamordowano strzałami w tył głowy 4 404 osób. Ze Starobielska wywieziono i zabito w pomieszczeniach NKWD w Charkowie 3 896 osób, a ich ciała pogrzebano na przedmieściach miasta w Piatichatkach. 6 287 osób z Ostaszkowa rozstrzelano w gmachu NKWD w Kalininie, pochowano w miejscowości Miednoje. Łącznie zamordowano 14 587 osób. Na mocy decyzji z marca 1940 r. wymordowano również około 7 300 Polaków przebywających w różnych więzieniach na terenach włączonych do Związku Sowieckiego.

Przez wiele lat prawda o Zbrodni Katyńskiej była fałszowana przez władze PRL. Wiadomości o tym, co wydarzyło się w 1940 r., były raczej przekazywane w relacjach rodzinnych, w nieformalnych grupach czy wydawnictwach, zarówno emigracyjnych, jak i podziemnych. Prawda ujrzała światło dzienne dopiero po roku 1989.