Był on inauguracją cyklu wydarzeń pod nazwą „Spotkania z folklorem”. Pomysłodawcą wydarzenia był starosta tomaszowski, Mariusz Węgrzynowski, a zgromadzonych gości przywitała Elżbieta Łojszczyk, członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego.

W programie koncertu znalazły się: widowisko przedstawiające wielkanocny zwyczaj chodzenia z kurkiem i gaikiem-maikiem po dyngusie, wiązanka piosenek, tańców i zabaw ludowych regionu rawsko – opoczyńskiego oraz suita krakowska.

Zespół Pieśni i Tańca „Mali Lubochnianie” działa od 2011r., jako młodsza grupa powstałego w 2007 r. Młodzieżowego Zespołu Lubochnianie i promuje folklor muzyczny i taneczny naszego regionu na scenach przeglądów i festiwali ludowych, osiągając liczne sukcesy. Choreografem Zespołu „Mali Lubochnianie” i jednocześnie instruktorem tańca jest Milena Dzięcielewska, którą przez krótki okres zastępowała Aleksandra Grad, akompaniatorem jest znakomity akordeonista Jerzy Rozpędek. Z zespołem współpracowali również akordeoniści śp. pan Dariusz Czerwiński, śp. pan Zygmunt Stańdo i bębnista pan Michał Bakalarski. Opiekunem zespołu jest pani Małgorzata Tyce.

„Spotkania z Folklorem” to cykl wydarzeń, które mają na celu zachowanie i przekazanie kolejnym pokoleniom dziedzictwa, które jest niezwykle ważne dla kształtowania świadomości kulturowej oraz tożsamości narodowej, poprzez prezentację elementów kultury ludowej w  nowoczesny i ciekawy sposób. W zamyśle projektu jest organizowanie warsztatów rękodzieła, koncertów, prezentacji czy wykładów znawców tej tematyki.