Inicjatywa skierowana jest do młodzieży od 13 roku życia i dorosłych. Celem przedsięwzięcia jest rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności literackich, rozbudzanie wrażliwości na piękno języka ojczystego, kultywowanie tradycji i kultury ludowej naszego regionu, upowszechnianie kultury żywego słowa wśród uczestników i promocja ich twórczości, a także aktywizacja  w okresie pandemii  poprzez organizację konkursu w formule online. Zadaniem uczestników jest ułożenie rymowanki o tematyce ostatkowej związanej z tradycją i obrzędowością  świętowania ostatniego dnia karnawału. Rymowankę należy przesłać  w formie elektronicznej  na adres animator@pcas-tomaszow.pl do 28 lutego 2021 r. Do każdej pracy powinna być dołączona dokładnie wypełniona Karta Zgłoszenia oraz zgoda na przetwarzania danych osobowych. Nadesłane prace będą publikowane na stronie PCAS-u i na profilu facebook’owym. Regulamin konkursu i karta zgłoszeniowa dostępne poniżej. Prace oceni specjalnie powołana komisja konkursowa, która wyłoni zwycięzców konkursu.

Załączniki