https://www.nasztomaszow.pl/artykul/39642,nauczyciele-i-dyrektorzy-z-tomaszowa-mazowieckiego-wyroznieni