W holu głównym Starostwa Powiatowego można podziwiać wystawę pt. „Barwy Jesieni”, są to prace członków grupy malarskiej ArteS działającej przy Powiatowym Centrum Animacji Społecznej pod kierunkiem artysty Zygmunta Mączyńskiego. Wernisaż wystawy otworzyli Marek Kubiak – członek Zarządu Powiatu, Dorota Ignasiak – dyrektor Powiatowego Centrum Animacji Społecznej,  Dariusz Stańdo – z-ca dyrektora PCAS oraz Beata Stańczyk – naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu. W wystawie uczestniczyli miłośnicy malarstwa, mieszkańcy powiatu, którzy w tym dniu załatwiali sprawy w Starostwie i zaproszeni goście. Wystawę można oglądać do 28 listopada. Wystawa ta odbędzie podróż do  gmin Powiatu Tomaszowskiego.