8 marca na scenie PCAS-u zaprezentował się wyjątkowy kwartet saksofonowy „The WHOOP Group” w specjalnie przygotowanym na ten dzień repertuarze. Licznie zgromadzona publiczność mogła posłuchać utworów znanych kompozytorów. Na widowni zasiadły nie tylko panie, ale także panowie. Wśród gości byli m.in. Wacława Bąk - Przewodnicząca Rady Powiatu Tomaszowskiego, powiatowi radni Teodora Sowik, Tomasz Zdonek, Włodzimierz Justyna…