Jęz. Hiszpański

Poniedziałek

10.45-18.15

18.15-19.45

sala E-105

cena 50 zł

   

Jęz. Włoski

Wtorek

17.00-18.30

sala E-105

cena 50 zł