Uroczyście, muzycznie i poetycko upłynęło kolejne z wydarzeń, które z okazji Dnia Kobiet odbyło się w Powiatowym Centrum Animacji Społecznej. Jego współorganizatorami były Powiatowe Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz organizacje pozarządowe z miasta i powiatu. Widownię wypełnioną po brzegi przywitała Dorota Ignasiak, dyrektor Powiatowego Centrum Animacji Społecznej, a resztę uroczystości poprowadziła Maria Szczygieł, prezeska Powiatowego Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Inwalidów. W jej trakcie podziękowania za współpracę, z rąk Starosty Powiatu Tomaszowskiego Mariusza Węgrzynowskiego oraz członka zarządu Marka Kubiaka, otrzymali:

Polus Halina

Majchrzak Helena

Paprota Krystyna

Jackow Krystyna

Piwowarska Janina

Domańska Donata

Gałek Elżbieta

Górecka Anna

Skrzypczyk Marek

Koselak Krystyna

Wilk Krystyna

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele miasta i powiatu. Życzenia z okazji Dnia Kobiet składali Adrian Witczak, poseł na Sejm RP, Mariusz Węgrzynowski starosta tomaszowski, Tomasz Migała, zastępca prezydenta Tomaszowa, Marek Kubiak, członek Zarządu Powiatu. Głos zabrała również Krystyna Wilk, prezeska TUTW.

Po części oficjalnej dyrektor placówki, Dorota Ignasiak, zapowiedziała specjalnie na tę okazję przygotowany program artystyczny. W utworach muzycznych zaprezentowali się podopieczni sekcji wokalnej, pod kierunkiem Katarzyny Rychlik: Oliwia Książczak, Oliwia Bożyk, Ignacy Koniuszaniec, Nikola Wołczyk, Antonina Kurzyk, Jakub Stańczyk, Maria Wójcik, Weronika Wójcik, Aleksandra Szperna. Na zakończenie prozą oraz wierszem oczarowały publiczność recytatorki z TUTW Elżbieta Ołubek, Barbara Skawińska i Elżbieta Jakubczyk. Następnie wszyscy zgromadzeni udali się na poczęstunek.