Hej, hej. Dziś u nas było bardzo podniośle i uroczyście, a to za sprawą widowiska słowno – muzycznego pt. „ Vivat, vivat 3 maja”💐🇵🇱. Całość uroczystości poświęcona była oczywiście obchodom 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja☺️. W części naukowej wykład wygłosił dr Daniel Warzocha, adiunkt Działu Historyczno – Numizmatycznego tomaszowskiego muzeum, który wprowadził widzów w ówczesną sytuację polityczną, po czym p. dyrektor odczytała Preambułę do konstytucji👨‍🏫. Następnie na scenie zaprezentowali się podopieczni sekcji wokalnej, teatralnej i gitarowej PCAS-u przygotowani przez instruktorów: Katarzynę Rychlik, Joannę Domalik – Dróżdż i Grzegorza Przedborę🎼🎤🎭. Była to kolejna lekcja historii, w której tym razem uczestniczyli uczniowie i nauczyciele z ZSP nr 3, 6, 8 oraz Szkół Katolickich z ul. Warszawskiej. Nad realizacją techniczną wydarzenia czuwali Paweł Zysiak i Grzegorz Przedbora. Zdjęcia: Marcin Goździk. Koordynatorem wydarzenia był Jaroslaw Pązik. Patronat nad wydarzeniem objął starosta tomaszowski, Mariusz Węgrzynowski.