Ogólnopolski Przegląd Pieśni Wielkopostnych za nami. Konkurs odbył się w Lubochni. Wykonania oceniało jury, które brało pod uwagę zgodność prezentacji z regulaminem, dobór repertuaru, walory artystyczne: intonacja, interpretacja, dykcja, oryginalność wykonania utworu,
indywidualność artystyczna oraz poziom artystyczny wykonania akompaniamentu.
Julia Sęk zajęła 1. miejsce w kategorii kl. VI-VIII. W kategorii szkół ponadpodstawowych i dorosłych wyróżnienie otrzymała Zuzanna Ignasiak.  Nasze wokalistki przygotowała p. Kasia Rychlik, natomiast akompaniującego Zuzi, Konrada Ignasiaka, p. Grzegorz Przedbora. Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe oraz dyplomy, natomiast wszyscy wykonawcy otrzymali pamiątkowe dyplomy. Wielkie gratulacje!
Zdjęcia z profilu fb Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Lubochni