KGW Dzierlatki zdobyły pierwsze miejsce w XVIII Powiatowym Konkursie Palm i Pisanek w Będkowie w kategorii Pisanka Wielkanocna. Zwycięstwo przyniosła kraszanka. Reprezentacje Kół Gospodyń Wiejskich przygotowały piękne stoły wielkanocne, na których gościły tradycyjne potrawy oraz przepiękne dekoracje wykonane w ludowym stylu. Na co dzień koło działa w Powiatowym Centrum Animacji Społecznej.
GRATULACJE!