Za nami ferie, które w tym roku odbyły się pod hasłem „Kreatywne Zimowisko w PCAS”. Grupa 30 osobowa dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Tomaszowskiego w dniach 20-24 stycznia 2020 r. uczestniczyła w licznych zajęciach: plastycznych, fotograficznych, ceramicznych, muzycznych oraz odbyły się pierwsze zajęcia z języka włoskiego. Instruktorzy PCAS przeprowadzili także zajęcia z Dramy, które wpływają w sposób pozytywny na zacieśnianie relacji w grupie, przełamywanie barier osobistych i społecznych oraz na pozytywne budowanie samooceny. Zorganizowana została wycieczka do Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi (zwiedzanie ścieżek edukacyjnych, udział w projekcji filmu pod nazwą: „DWA SZKIEŁKA” w Planetarium). W kinie HELIOS w Tomaszowie Maz. obejrzeli film „Doktor Dolittle” połączoną z pokazem zwierząt. Ostatniego dnia dzięki współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Tomaszowie Mazowieckim, dzieci i młodzież zapoznały się z zagrożeniami płynącymi z szeroko rozumianej profilaktyki (alkohol, narkotyki, dopalacze, tytoń, Internet itp.) Miały możliwość pokonania slalomu przy użycia tzw. alkogogli – symulujących różne stopnie upojenia alkoholowego. Tradycją PCAS staje się Turniej gier zręcznościowych typu Jengi, w którym wzięły udział również zorganizowane grupy z terenu powiatu. W turnieju uczestniczyło 186 osób. W najbliższym czasie rozstrzygniecie turnieju. Na zakończenie zajęć każdy z uczestników otrzymał podarunek od PCAS.