4 sierpnia 2020r. Stowarzyszenie Diabetyków Tomaszów Farbiarska wykonywało badanie cukru i ciśnienia w budynku Powiatowego Centrum Animacji Społecznej. Profilaktyka i regularne badanie jest bardzo ważne. Kiedyś cukrzyca była kojarzona jako choroba seniorów, dzisiaj atakuje coraz młodsze osoby. Im wcześniej wykryta, tym szybciej można zminimalizować ryzyko choroby.