Zajęcia z malarstwa są skierowane do wszystkich osób początkujących oraz do tych osób, które chcą doskonalić swoje umiejętności plastyczne. Program zajęć dostosowany jest do potrzeb uczestników – grupa skupia głównie osoby, które traktują malarstwo czysto hobbistycznie. Zajęcia pozwalają doskonalić technikę i rozwijać swój własny styl.

Poniedziałek

9.00-12.00

15.00-18.00

sala D-1

cena 16,26 zł

Prowadzenie Zygmunt Mączyński