XVI Powiatowe Spotkanie Noworoczne odbyło się w Hotelu Arboretum w Studziankach. Gospodarzami uroczystości byli Starosta Tomaszowski Mariusz Węgrzynowski i Przewodnicząca Rady Powiatu Wacława Bąk. Mieliśmy przyjemność być współorganizatorami tego wydarzenia. Była to okazja na podsumowanie osiągnięć w 2019, integracji samorządowców całego powiatu tomaszowskiego oraz uhonorowania przyjaciół naszego powiatu.